Metoda obliczeń


Kalkulator oporów przepływu wyznacza współczynnik strat liniowych na podstawie następujących metod:

I strefa (Re < 2320) - wg wzoru Hagen-Poiseulle’a

II strefa (2320 < Re < 4000) - wg wzoru interpolacja Dunlopa

III, IV i V strefa (4000 < Re) - wg wzoru Swamee i Jain


Dowiedz się więcej